Elvetia

Fabrica din Elvetia este certificata dupa urmatoarele norme.  

Certificare ISO 

Sistemul de management al calităţii ISO 9001 serveşte ca instrument pentru consolidarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre şi, în cele din urmă, creşte calitatea sigiliilor de siguranţă pe care le producem şi livrăm, ceea ce are ca rezultat un nivel foarte înalt de satisfacţie a clienţilor. 

Unisto întruneşte toate cerinţele privind ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System). Considerăm că este obligaţia noastră de a adera la toate directivele referitoare la sănătate şi siguranţă, acum şi în viitor, asigurând astfel un mediu de lucru sigur pentru angajaţii noştri şi încrederea clienţilor noştri.  

Sistemul de management de mediu ISO 14001 confirmă eforturile continue pe care Unisto le face în ceea ce priveşte mediul şi se potriveşte cu standarde de înaltă calitate ale companiei. 

În cadrul intern 

Angajaţii noştri gândesc şi acţionează cu conştiinţa mediului, fapt care are ca rezultat practici de afaceri şi servicii de piaţă sustenabile. Reducem la minimum deşeurile de orice tip şi reciclăm pe cât de mult posibil, atât în interiorul, cât şi în exteriorul locaţiilor noastre de producţie.  

În cadrul extern  

Ne asigurăm de conformitatea tuturor furnizorilor noştri, solicitând certificate care detaliază proprietăţile materialelor furnizate.   

Atunci când este necesar, putem pune şi la dispoziţia clienţilor aceste certificate şi fişe tehnice de siguranţă. 
Sistemul nostru de management de mediu a fost implementat după ce, mai întâi, ne-am stabilit politica de sustenabilitate şi obiectivele, de la care ne-am dezvoltat programul de mediu. Suntem angajaţi pentru îmbunătăţirea continuă prin revizuirea permanentă a managementului de mediu.  

Toate acestea înseamnă că atunci când achiziţionaţi sigilii de siguranţă Unisto puteţi fi siguri că au fost avute în vedere toate aspectele legate de mediu. 

ISO 9001, 14001, ISO 45001 (Elvetia)

ISO 17712 - Anexa A

Practicile de siguranţă ale producătorilor de sigilii definesc mai mult de 24 de tematici necesare, cum ar fi menţinerea programelor de asigurare a calităţii, evaluarea riscului locaţiei, păstrarea timp de şapte a programelor pentru sigilii şi controlul accesului în sectoarele de producţie şi depozitare. Unisto respectă toate aceste tematici. 

Unisto pune un mare accent pe îmbunătăţirea continuă a managementului nostru al calităţii, protecţiei mediului şi sistemelor de securitate ocupaţională. 

ISO 17712 – Anexa A (Elvetia)

Scopul regulamentului/normei REACH(EC 1907/2006) consta in protectia sanatatii oamenilor si a mediului printr-o identificare mai buna si mai timpurie a proprietatilor intrinsece a substantelor chimice. 

În conformitate cu Regulamentul U.E. privind substanţele chimice REACH (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice), din 2007 pot intra în circulaţie pe teritoriul Europei numai substanţele chimice care au fost înregistrate. 

În calitate de „utilizator din aval”, Unisto nu are obligaţia de a înregistra produsele fabricate. Ne identificam total cu REACH si lucram exclusiv cu furnizori a caror materii prime sunt inregistrate corespunzator. 

Regulamentul a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2007 şi are următoarele obiective primare: 

 1. Mai buna protecţie a oamenilor şi mediului împotriva posibilelor riscuri care apar în timpul manipulării substanţelor chimice. Este responsabilitatea sectorului industrial de a-şi suma evaluarea riscurilor 
 2. Asigurarea liberei circulaţii a substanţelor chimice pe teritoriul U.E. 
 3. Creşterea competiţiei şi inovaţiei 
 4. Promovarea metodelor de testare alternative pentru evaluarea riscurilor 

In plus materiile prime pentru sigiliile noastre indeplinesc articolul 33 si 57 a regulamentului 1907/2006/EG (ECHA, lista pt aprobarea substantelor deosebit de ingrijoratoare) pentru materiale si substante, astfel incat nu folosim materiale si substante din aceasta lista.  

Confirmare REACH Unisto

ISO 17712- Unisto Novus - sigiliu de înaltă siguranţă

Certificarea ISO 17712 pentru sigilii de siguranţă şi aplicarea acestora pe containerele de transport al mărfurilor, constituind baza sistemului de management de securitate al lanţului internaţional de distribuţie C-TPAT, program al U.S. Customs & Border Protection. 

Prin implementarea certificării ISO 17712 pentru „Containere de transport al mărfurilor – sigilii mecanice” se realizează următoarele: 

 • O procedură uniformă de clasificare a sigiliilor pe baza rezistenţei mecanice
 • Garantarea unei adeziuni la standarde de înaltă siguranţă şi calitate  
 • Garantarea posibilității de urmărire a sigiliilor vândute 

Sigiliul cu bolţ Unisto Novus a fost testat de MIRDC, Taiwan în conformitate cu ISO 17712 şi respectă în totalitate cerinţele de înaltă siguranţă corespunzătoare nivelului H (sigiliu de înaltă siguranţă). Sigiliul de înaltă siguranţă (H) este un sigiliu destinat să descurajeze deschiderea şi închiderea neautorizată a acestuia fără a lăsa urme. Pentru a îndepărta sigiliile de înaltă siguranţă sunt necesare scule precum dispozitive pentru tăierea bolţurilor sau freze laterale. 

Aceste certificări sunt primite pe baza testărilor externe şi externe realizate în conformitate cu ISO 17712. 

Testare externă: 

 • Test de rezistenţă la tracţiune 
 • Test de rezistenţă la forfecare  
 • Test de rezistenţă la îndoire 
 • Test de rezistenţă la impact 

Certificări curente ISO 17712 ale companiei Unisto: 

Testare internă: 
Testarea urmelor de modificare, secţiunea 6 

În conformitate cu ISO 17712, secţiunea 6, testările adecvate are urmelor de modificare sunt stabilite în formă scrisă, realizate şi rezultatele testării sunt documentate. Scopul acestor testări de manipulare este cel de a asigura faptul că sigiliul H nu poate fi deschis şi apoi închis la loc fără a lăsa urme vizibile de modificare. Dacă urmele de modificare sunt vizibile, sigiliul a trecut testul. Sigiliul nostru de înaltă siguranţă Hi-Genius a trecut cu succes testele interne şi externe, dovedindu-se astfel ca fiind un sigiliu de înaltă calitate, pe care sunt vizibile urmele de modificare, o barieră de siguranţă. 

Puteţi găsi certificatul nostru de înaltă siguranţă – link către certificatul în conformitate cu ISO 17712, clauza 6 – aici.

Mai multe informaţii detaliate despre ISO 17712 puteţi găsi pe: www.iso.org 

Pentru mai multe informaţii despre laboratoarele de testare Dayton T. Brown din S.U.A. sau MIRDC din Taiwan, vă rugăm să accesaţi: www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Prevederile legislaţiei privind alimentele

Testările realizate la un institut independent de testări au indicat faptul că multe dintre produsele şi culorile noastre sintetice sunt în conformitate cu cerinţele Reglementării U.E. 1935/2004 „Materiale şi articole destinate să intre în contact cu alimentele”, incluzând Regulamentul U.E. 10/2011 „ Materiale şi articole din plastic destinate să intre în contact cu alimentele”.

Expeditor recunoscut

Un expeditor recunoscut este o companie care expediază bunuri prin transport aerian de mărfuri sau curierat aerian în numele şi în contul său. Atunci când livrează, aderă la standardele şi prevederile de siguranţă aplicabile.   

Certificarea ca expeditor recunoscut (doar pentru transport aerian de mărfuri) scuteşte verificările de la aeroport, consumatoare de timp şi costisitoare. Un expeditor recunoscut realizează el însuşi verificarea şi este responsabil de transferul în siguranţă al articolului. Prin urmare, mărfurile pot fi mutate către manipulatorul cargo aeroportuar prin utilizarea unui transportator certificat şi încărcate direct în aeronavă. 
Sunt asigurate următoarele aspecte: 

 • Protecţia mărfurilor destinate transportului aerian împotriva accesului neautorizat 
 • Angajarea personalului verificat şi special instruit 
 • Controlul şi protecţia încărcăturii împotriva accesării şi modificării 
 • Declaraţia de securitate pe bază de conosament 
 • Garantarea cerinţelor de siguranţă în cadrul întregului lanţ de transport 

Deoarece Unisto AG, Horn este validată ca expeditor recunoscut, clienţii noştri economisesc atât timp, cât şi costuri suplimentare.

Dacă doriţi mai multe informaţii, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.

Germania

Fabrica din Germania este certificata dupa urmatoarele norme. 

Certificare ISO 

Sistemul de management al calităţii ISO 9001 serveşte ca instrument pentru consolidarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre şi, în cele din urmă, creşte calitatea sigiliilor de siguranţă pe care le producem şi livrăm, ceea ce are ca rezultat un nivel foarte înalt de satisfacţie a clienţilor. 

ISO 9001 (Germania)

ISO 17712- Unisto Hi Genius - sigiliu de înaltă siguranţă

Certificarea ISO 17712 pentru sigilii de siguranţă şi aplicarea acestora pe containerele de transport al mărfurilor, constituind baza sistemului de management de securitate al lanţului internaţional de distribuţie C-TPAT, program al U.S. Customs & Border Protection. 

Prin implementarea certificării ISO 17712 pentru „Containere de transport al mărfurilor – sigilii mecanice” se realizează următoarele: 

 • O procedură uniformă de clasificare a sigiliilor pe baza rezistenţei mecanice
 • Garantarea unei adeziuni la standarde de înaltă siguranţă şi calitate  
 • Garantarea posibilității de urmărire a sigiliilor vândute 

Sigiliul cu bolţ Unisto Hi-Genius a fost testat de MIRDC, Taiwan în conformitate cu ISO 17712 şi respectă în totalitate cerinţele de înaltă siguranţă corespunzătoare nivelului H (sigiliu de înaltă siguranţă). Sigiliul de înaltă siguranţă (H) este un sigiliu destinat să descurajeze deschiderea şi închiderea neautorizată a acestuia fără a lăsa urme. Pentru a îndepărta sigiliile de înaltă siguranţă sunt necesare scule precum dispozitive pentru tăierea bolţurilor sau freze laterale. 

Aceste certificări sunt primite pe baza testărilor externe şi externe realizate în conformitate cu ISO 17712. 

Testare externă: 

 • Test de rezistenţă la tracţiune 
 • Test de rezistenţă la forfecare  
 • Test de rezistenţă la îndoire 
 • Test de rezistenţă la impact 

Certificări curente ISO 17712 ale companiei Unisto: 

Testare internă: 
Testarea urmelor de modificare, secţiunea 6 

În conformitate cu ISO 17712, secţiunea 6, testările adecvate are urmelor de modificare sunt stabilite în formă scrisă, realizate şi rezultatele testării sunt documentate. Scopul acestor testări de manipulare este cel de a asigura faptul că sigiliul H nu poate fi deschis şi apoi închis la loc fără a lăsa urme vizibile de modificare. Dacă urmele de modificare sunt vizibile, sigiliul a trecut testul. Sigiliul nostru de înaltă siguranţă Hi-Genius a trecut cu succes testele interne şi externe, dovedindu-se astfel ca fiind un sigiliu de înaltă calitate, pe care sunt vizibile urmele de modificare, o barieră de siguranţă. 

Mai multe informaţii detaliate despre ISO 17712 puteţi găsi pe: www.iso.org 

Pentru mai multe informaţii despre laboratoarele de testare Dayton T. Brown din S.U.A. sau MIRDC din Taiwan, vă rugăm să accesaţi: www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Dacă doriţi mai multe informaţii, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.

Franta

Fabrica din Franta este certificata dupa urmatoarele norme.  

Certificare ISO 

Sistemul de management al calităţii ISO 9001 serveşte ca instrument pentru consolidarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre şi, în cele din urmă, creşte calitatea sigiliilor de siguranţă pe care le producem şi livrăm, ceea ce are ca rezultat un nivel foarte înalt de satisfacţie a clienţilor. 

ISO 9001 (Franta)

Sistemul de management de mediu ISO 14001 confirmă eforturile continue pe care Unisto le face în ceea ce priveşte mediul şi se potriveşte cu standarde de înaltă calitate ale companiei. 

În cadrul intern 

Angajaţii noştri gândesc şi acţionează cu conştiinţa mediului, fapt care are ca rezultat practici de afaceri şi servicii de piaţă sustenabile. Reducem la minimum deşeurile de orice tip şi reciclăm pe cât de mult posibil, atât în interiorul, cât şi în exteriorul locaţiilor noastre de producţie.  

În cadrul extern  

Ne asigurăm de conformitatea tuturor furnizorilor noştri, solicitând certificate care detaliază proprietăţile materialelor furnizate.   

Atunci când este necesar, putem pune şi la dispoziţia clienţilor aceste certificate şi fişe tehnice de siguranţă. 
Sistemul nostru de management de mediu a fost implementat după ce, mai întâi, ne-am stabilit politica de sustenabilitate şi obiectivele, de la care ne-am dezvoltat programul de mediu. Suntem angajaţi pentru îmbunătăţirea continuă prin revizuirea permanentă a managementului de mediu.  

Toate acestea înseamnă că atunci când achiziţionaţi sigilii de siguranţă Unisto puteţi fi siguri că au fost avute în vedere toate aspectele legate de mediu. 

ISO 14001 (Franta)

Dacă doriţi mai multe informaţii, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.

Malaiezia

Fabrica din Malaiezia este certificata dupa urmatoarele norme.  

Certificare ISO 

Sistemul de management al calităţii ISO 9001 serveşte ca instrument pentru consolidarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre şi, în cele din urmă, creşte calitatea sigiliilor de siguranţă pe care le producem şi livrăm, ceea ce are ca rezultat un nivel foarte înalt de satisfacţie a clienţilor. 

Sistemul de management de mediu ISO 14001 confirmă eforturile continue pe care Unisto le face în ceea ce priveşte mediul şi se potriveşte cu standarde de înaltă calitate ale companiei. 

În cadrul intern 

Angajaţii noştri gândesc şi acţionează cu conştiinţa mediului, fapt care are ca rezultat practici de afaceri şi servicii de piaţă sustenabile. Reducem la minimum deşeurile de orice tip şi reciclăm pe cât de mult posibil, atât în interiorul, cât şi în exteriorul locaţiilor noastre de producţie.  

În cadrul extern  

Ne asigurăm de conformitatea tuturor furnizorilor noştri, solicitând certificate care detaliază proprietăţile materialelor furnizate.   

Atunci când este necesar, putem pune şi la dispoziţia clienţilor aceste certificate şi fişe tehnice de siguranţă. 
Sistemul nostru de management de mediu a fost implementat după ce, mai întâi, ne-am stabilit politica de sustenabilitate şi obiectivele, de la care ne-am dezvoltat programul de mediu. Suntem angajaţi pentru îmbunătăţirea continuă prin revizuirea permanentă a managementului de mediu.  

Toate acestea înseamnă că atunci când achiziţionaţi sigilii de siguranţă Unisto puteţi fi siguri că au fost avute în vedere toate aspectele legate de mediu. 

ISO 17712- Unisto Hi Genius - sigiliu de înaltă siguranţă

Certificarea ISO 17712 pentru sigilii de siguranţă şi aplicarea acestora pe containerele de transport al mărfurilor, constituind baza sistemului de management de securitate al lanţului internaţional de distribuţie C-TPAT, program al U.S. Customs & Border Protection. 

Prin implementarea certificării ISO 17712 pentru „Containere de transport al mărfurilor – sigilii mecanice” se realizează următoarele: 

 • O procedură uniformă de clasificare a sigiliilor pe baza rezistenţei mecanice
 • Garantarea unei adeziuni la standarde de înaltă siguranţă şi calitate  
 • Garantarea posibilității de urmărire a sigiliilor vândute 

Sigiliul cu bolţ Unisto Hi-Genius a fost testat de MIRDC, Taiwan în conformitate cu ISO 17712 şi respectă în totalitate cerinţele de înaltă siguranţă corespunzătoare nivelului H (sigiliu de înaltă siguranţă). Sigiliul de înaltă siguranţă (H) este un sigiliu destinat să descurajeze deschiderea şi închiderea neautorizată a acestuia fără a lăsa urme. Pentru a îndepărta sigiliile de înaltă siguranţă sunt necesare scule precum dispozitive pentru tăierea bolţurilor sau freze laterale. 

Aceste certificări sunt primite pe baza testărilor externe şi externe realizate în conformitate cu ISO 17712. 

Testare externă: 

 • Test de rezistenţă la tracţiune 
 • Test de rezistenţă la forfecare  
 • Test de rezistenţă la îndoire 
 • Test de rezistenţă la impact 

Certificări curente ISO 17712 ale companiei Unisto: 

Testare internă: 
Testarea urmelor de modificare, secţiunea 6 

În conformitate cu ISO 17712, secţiunea 6, testările adecvate are urmelor de modificare sunt stabilite în formă scrisă, realizate şi rezultatele testării sunt documentate. Scopul acestor testări de manipulare este cel de a asigura faptul că sigiliul H nu poate fi deschis şi apoi închis la loc fără a lăsa urme vizibile de modificare. Dacă urmele de modificare sunt vizibile, sigiliul a trecut testul. Sigiliul nostru de înaltă siguranţă Hi-Genius a trecut cu succes testele interne şi externe, dovedindu-se astfel ca fiind un sigiliu de înaltă calitate, pe care sunt vizibile urmele de modificare, o barieră de siguranţă. 

Mai multe informaţii detaliate despre ISO 17712 puteţi găsi pe: www.iso.org 

Pentru mai multe informaţii despre laboratoarele de testare Dayton T. Brown din S.U.A. sau MIRDC din Taiwan, vă rugăm să accesaţi: www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Dacă doriţi mai multe informaţii, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.