Procese ecologice în întreaga producție a sigiliilor de securitate Unisto

Producție ecologică sustenabilă

În calitate de producător internațional de sigilii de securitate, Unisto își asumă responsabilitatea de a adopta practici ecologice, pentru a reduce impactul proceselor sale asupra mediului.

Acesta este motivul pentru care, de mulți ani, ne extindem practicile ecologice de-a lungul întregii linii a lanțului nostru valoric, așteptând de la furnizorii noștri, de exemplu, materii prime certificate și ambalare conform directivelor stricte.

Utilizarea eficientă a resurselor noastre este principalul obiectiv al angajamentului nostru față de responsabilitatea față de mediu. Dorim să vă împărtășim câteva dintre realizările noastre legate direct de producția sigiliilor noastre de securitate: 

Producție ecologică sustenabilă

Recuperarea energiei 

Prin recuperarea energiei în fabricile noastre de producție, ne acoperim 70% din cerințele de încălzire. Economisim un necesar anual de păcură de aprox. 34.000 de litri, reducând astfel emisiile de CO2.

Materialul utilizat pentru producerea sigiliilor noastre de securitate 

Utilizăm și procesăm doar materiale inofensive și caracterul inofensiv și netoxic ne-a fost confirmat în scris de către furnizori. Certificările noastre stau, desigur, întotdeauna la dispoziția clienților noștri.  

Deșeurile de producție și reciclarea 

Reducem la minimum toate tipurile de deșeuri. Dacă este posibil, le reciclăm în afara companiei sau în cadrul acesteia. Deșeurile reutilizabile sunt reciclate și reprocesate.  

Mașini și echipamente de producție 

Pentru noi, economiile de energie sunt un aspect important, asigurându-ne de menținerea consumului de energie la un nivel minim și de compatibilitatea emisiilor cu cele mai recente standarde. 

Certificate

Sistem de management de mediu ISO 14001:2015

ISO 14001 este un standard adoptat la nivel internațional, care stabilește cerințele unui sistem de management de mediu. Acesta impune ca organizația să ia în considerare toate aspectele legate de mediul înconjurător în ceea ce privește operațiunile sale, cum ar fi poluarea aerului, problemele legate de apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, contaminarea solului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și utilizarea resurselor și eficiența acestora. Compania Unisto este certificată ISO 14001:2015 și se străduiește să-și îmbunătățească procesele în ceea ce privește mediul.

  • Gândim și acționăm conștient într-o manieră ecologică, rezultatul fiind serviciile de piață compatibile cu mediul
  • Reducem la minimum toate tipurile de deșeuri și le reciclăm în afara și în interiorul companiei, ori de câte ori este posibil
  • Încurajăm performanțele de mediu mai bune ale furnizorilor noștri, solicitând certificate privind proprietățile materialelor furnizate

Regulamentul REACH

Sigiliile noastre de securitate sunt produse în conformitate cu Regulamentul privind substanțele chimice REACH.

Regulamentul REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) definește procedurile care să asigure utilizarea și distribuirea în condiții de siguranță a substanțelor chimice și a produselor care le conțin. Confirmăm că toate materiile prime utilizate pentru producerea sigiliilor noastre de securitate respectă Regulamentul REACH și niciunul dintre materialele utilizate nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, în conformitate cu articolele 33 și 57 din Regulamentul 1907/2006/CE (Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită a ECHA).

Angajamentul Unisto față de respectarea mediului

Ne preocupă îmbunătățirea produselor și proceselor proprii, ceea ce ne determină să căutăm în permanență soluții noi pentru a proteja mediul prin operațiuni de producție eficiente.

Suntem mândri de realizările noastre și de faptul că vă oferim sigilii de securitate de înaltă calitate, produse ținând conte de efectele asupra mediului.